اساتید دوره‌ها

مرتب‌سازی بر اساس :

علی رضوانی‌تبار

دکتری مدیریت بازاریابی

حوزه فعالیت:مدیریت استراتژیک
محمد احمدی

دکتری مديريت بازرگاني

حوزه فعالیت: مدیریت استراتژیک و بازاریابی
مجتبی شیخ‌علی

حوزه فعالیت: مذاکره و متقاعدسازی
علی اکبر مهدی‌پور

کارشناسی مهندسی برق

حوزه فعالیت: ایمنی و بهداشت صنعتی
مهدی صفری

دکتری زبان و ادبیات فارسی

حوزه فعالیت: اصول نگارش و مکاتبات
علی صباغی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

حوزه فعالیت: آموزش زبان انگلیسی
اسماعیل شریفی

حوزه فعالیت: وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضوانی‌تبار

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

حوزه فعالیت: مدیریت مالی
هادی صفری

دکتری روانشناسی تخصصی

حوزه فعالیت: روانشناسی
کیوان لطفی

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

حوزه فعالیت: روابط عمومی و رسانه
مصطفی ملایی

دکتری مدیریت رفتارسازمانی

حوزه فعالیت: ارتباطات و رفتار سازمانی
نفیسه نیک‌سخن

دکتری روانشناسي تربيتي

حوزه فعالیت: روانشناسی تربیتی
جلیل حسن‌قاسمی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

حوزه فعالیت: آموزش نرم‌افزارهای کاربردی
مهندس علی‌بخشی

حوزه فعالیت: آموزش کامپیوتر (ICDL)
محمد حسینی

کارشناسی مهندسی صنایع

حوزه فعالیت: مطالعه و یادگیری
آرش کتابفروش بدری

دکتری اقتصاد پولی

حوزه فعالیت: حل مسئله