مقطع رشته دانشگاه استان / شهر
کارشناسی مهندسی صنایع خواجه نصیرالدین طوسی تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
عنوان توضیحات زمان فعالیت
مهندسی صنایع در ایران خودرو سال 88 تا 94
مهندسی صنایع در ایران خودرو
سال 88 تا 94
عنوان توضیحات زمان فعالیت
دوره های آموزشی قدرت مطالعه سال97 تا کنون
دوره های آموزشی قدرت مطالعه
سال97 تا کنون
# عنوان توضیحات تاریخ انتشار
1 کتاب صفر تا صد تندخوانی سال 95
2 کتاب قدرت مطالعه سال 96
1. کتاب صفر تا صد تندخوانی
توضیحات:
تاریخ انتشار: سال 95
2. کتاب قدرت مطالعه
توضیحات:
تاریخ انتشار: سال 96
ویژه
مهارت های مطالعه و یادگیری
تعداد دروس: 5

دوره ای برای این استاد ثبت نشده است ...