مقطع رشته دانشگاه استان / شهر
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی پیام نور قم
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی آزاد تهران
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
پیام نور - قم
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
آزاد - تهران
عنوان توضیحات زمان فعالیت
مدرس زبان انگليسي سطوح مختلف آموزشگاهي سال 75 تاکنون
مدرس دوره های آماده سازی TOEFL و IELTS سطوح مختلف آموزشگاهي سال 97
مترجم همزمان کنفرانس اسلامی در استانبول ترکیه به میزبانی "الهیئت العالم الاسلامیه" مستقر در لندن سال 95
تدریس در دانشگاه پیام نور قم روس فنون یادگیری زبان, درک مطلب, زبان عمومی, گرامر پایه, گرامر پیشرفته, مکالمه زبان انگلیسی سال 94
عضو انجمن اساتید بسیج دانشگاه پیام نور در حین تحصیل سال 80
برگزار کننده دوره های مکالمه و مترجمي ویژه دانشجویان زبانی و غیر زبانی در دانشگاه هاي مختلف سال 95
تدریس در دانشگاه علمی کاربردی دروس لابراتوار زبان انگلیسی, گفت و شنود, گرامر پایه و گرامر پیشرفته سال 84 تاکنون
مدیر آموزش آكادمي زبان پارسين سال 87-92
مدیر آموزش خانه زبان آوید سال 92 تاکنون
مدرس زبان انگليسي
سطوح مختلف آموزشگاهي
سال 75 تاکنون
مدرس دوره های آماده سازی TOEFL و IELTS
سطوح مختلف آموزشگاهي
سال 97
مترجم همزمان
کنفرانس اسلامی در استانبول ترکیه به میزبانی "الهیئت العالم الاسلامیه" مستقر در لندن
سال 95
تدریس در دانشگاه پیام نور قم
روس فنون یادگیری زبان, درک مطلب, زبان عمومی, گرامر پایه, گرامر پیشرفته, مکالمه زبان انگلیسی
سال 94
عضو انجمن اساتید
بسیج دانشگاه پیام نور در حین تحصیل
سال 80
برگزار کننده دوره های مکالمه و مترجمي
ویژه دانشجویان زبانی و غیر زبانی در دانشگاه هاي مختلف
سال 95
تدریس در دانشگاه علمی کاربردی
دروس لابراتوار زبان انگلیسی, گفت و شنود, گرامر پایه و گرامر پیشرفته
سال 84 تاکنون
مدیر آموزش
آكادمي زبان پارسين
سال 87-92
مدیر آموزش
خانه زبان آوید
سال 92 تاکنون
# عنوان توضیحات تاریخ انتشار
1 گرامر به زبان ساده تألیف سال 87
1. گرامر به زبان ساده
توضیحات: تألیف
تاریخ انتشار: سال 87
جدید
آموزش زبان انگلیسی-پیشرفته
تعداد دروس : 4
جدید
آموزش زبان انگلیسی-متوسطه
تعداد دروس : 16
جدید
آموزش زبان انگلیسی-مقدماتی
تعداد دروس : 8
جدید
آموزش زبان انگلیسی-پایه
تعداد دروس : 24

دوره ای برای این استاد ثبت نشده است ...