مقطع رشته دانشگاه استان / شهر
کارشناسی مهندسی برق قدرت سراسری تفرش تفرش
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک پیام نور ساوه
دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه اسلامی مرکزی
کارشناسی مهندسی برق قدرت
سراسری تفرش - تفرش
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک
پیام نور - ساوه
دکتری مدیریت بازاریابی
دانشگاه اسلامی - مرکزی
عنوان توضیحات زمان فعالیت
مشاور مدیریت هلدینگ تولیدی بازرگانی پارسا 1398 تاکنون
مسئول واحد امور حمایت از سرمایه گذاری و كارآفریني سازمان جهادكشاورزی استان قم سال 86
مشاور ارائه خدمات مشاوره و فروش بیمه-شرکت پیام آوران سرزمین خورشید سال 1400
مشاور شرکت پارسینا پردازان آریا-ارائه دهنده نرم افزارهای ERP سال 1400
مشاور شرکت تجارت کائنات امروز-صادرات و واردات محصولات پتروشیمی سال 99-1400
مشاور شرکت حصیر الماس-تولیدکننده زیراندازهای مسافرتی سال 99 تاکنون
مشاور بازرگانی هلشتاین ورامین-ارائه خدمات و محصولات دام و طیور سال 99-1400
مشاور آزمایشگاه بهسام-ارائه خدمات آزمایشگاه صنعت دام و طیور سال 99-1400
مشاور بیمه نوین (نمایندگی امیدپور - اراک)-ارائه خدمات مشاوره و فروش بیمه سال 99 تاکنون
مشاور هلدینگ تولیدی - بازرگانی پارسا-عرضه کننده مکمل های غذایی دام و طیور سال 98 تاکنون
مشاور شرکت مه آفرین آسمان-بازاریابی و فروش پروژه های ساختمانی سال 98 تاکنون
مشاور شرکت اوج سرمای الوند-فروش سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع سال 96 تاکنون
مشاور شرکت راد آسیم دیان-مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای تاسیسات برق سال 98-99
مشاور انتشارات فانوس اندیشه-نشر و فروش کتاب سال 98-1400
مشاور کالج زبان ایران-آموزش زبان های خارجی سال 97-98
مدرس آموزشگاه زبان آوید سال 95-96
مدیر فروش شرکت آریابان-فروش و خدمات سیستم های حفاظت تصویری سال 95
مدیر اجرایی و مدرس آموزشگاه انگلیسی آسان سال 93-95
مدیر اجرایی و مدرس آموزشگاه انگلیسی آسان سال 93-95
مدرس آموزشگاه زبان پارسین سال 93-95
مشاور مدیریت هلدینگ تولیدی بازرگانی پارسا
1398 تاکنون
مسئول
واحد امور حمایت از سرمایه گذاری و كارآفریني سازمان جهادكشاورزی استان قم
سال 86
مشاور
ارائه خدمات مشاوره و فروش بیمه-شرکت پیام آوران سرزمین خورشید
سال 1400
مشاور
شرکت پارسینا پردازان آریا-ارائه دهنده نرم افزارهای ERP
سال 1400
مشاور
شرکت تجارت کائنات امروز-صادرات و واردات محصولات پتروشیمی
سال 99-1400
مشاور
شرکت حصیر الماس-تولیدکننده زیراندازهای مسافرتی
سال 99 تاکنون
مشاور
بازرگانی هلشتاین ورامین-ارائه خدمات و محصولات دام و طیور
سال 99-1400
مشاور
آزمایشگاه بهسام-ارائه خدمات آزمایشگاه صنعت دام و طیور
سال 99-1400
مشاور
بیمه نوین (نمایندگی امیدپور - اراک)-ارائه خدمات مشاوره و فروش بیمه
سال 99 تاکنون
مشاور
هلدینگ تولیدی - بازرگانی پارسا-عرضه کننده مکمل های غذایی دام و طیور
سال 98 تاکنون
مشاور
شرکت مه آفرین آسمان-بازاریابی و فروش پروژه های ساختمانی
سال 98 تاکنون
مشاور
شرکت اوج سرمای الوند-فروش سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع
سال 96 تاکنون
مشاور
شرکت راد آسیم دیان-مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای تاسیسات برق
سال 98-99
مشاور
انتشارات فانوس اندیشه-نشر و فروش کتاب
سال 98-1400
مشاور
کالج زبان ایران-آموزش زبان های خارجی
سال 97-98
مدرس
آموزشگاه زبان آوید
سال 95-96
مدیر فروش
شرکت آریابان-فروش و خدمات سیستم های حفاظت تصویری
سال 95
مدیر اجرایی و مدرس
آموزشگاه انگلیسی آسان
سال 93-95
مدیر اجرایی و مدرس
آموزشگاه انگلیسی آسان
سال 93-95
مدرس
آموزشگاه زبان پارسین
سال 93-95
عنوان توضیحات زمان فعالیت
همایش مهارت های ارتباط با مشتری سازمان مدیریت صنعتی اراک سال 98
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 1 کلینیک زیبایی آمون سال 97
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 2 فروشگاه زیبانو سال 97
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 3 فروشگاه زیبانو سال 97
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 4 سالن زیبایی گیتی سال 97
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 5 سالن زیبایی گیتی سال 98
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 6 شرکت پایالیزر مرکزی سال 98
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 7 شرکت آریا آسانسور سال 98
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 8 شرکت ویناچوب سال 99
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 9 شرکت مه آفرین آسمان سال 99
دوره ارائه تجاری 1 (اختصاصی) دانشگاه مفید سال 98
دوره ارائه تجاری 2 (اختصاصی) شرکت کیمیا دانش الوند سال 98
کارگاه ارائه تجاری 3 سازمان مدیریت صنعتی قم سال 98
دوره ارائه تجاری 4 (اختصاصی) شرکت مه آفرین آسمان سال 99
دوره ارائه تجاری 4 (اختصاصی) شرکت مه آفرین آسمان سال 99
دوره ارائه تجاری 5 (اختصاصی) شرکت ویناچوب سال 99
همایش تکنیک های ارائه دانشجویی دانشگاه مفید سال 96
کارگاه مهارت های ارتباطی در مصاحبه شغلی 1 دانشگاه مفید سال 98
وبینار تکنیک های متقاعدسازی در بازاریابی محتوایی موسسه طلوع نسل نور سال 99
کارگاه مهارت های ارتباط مؤثر جهاد دانشگاهی دانشگاه قم سال 98
همایش نقشه راه فن بیان و سخنرانی سازمان مدیریت صنعتی اراک سال 97
دوره 6 ماهه نخبگان سخنرانی 1 مرکز مهارت اوج سال 97-98
دوره سخنرانی حرفه ای 1 سازمان مدیریت صنعتی اراک سال 98
کارگاه نقشه راه سخنرانی 1 دانشگاه قم سال 97
کارگاه نقشه راه سخنرانی 2 مرکز مهارت اوج سال 97
کارگاه نقشه راه سخنرانی 3 مرکز مهارت اوج سال 97
کارگاه نقشه راه سخنرانی 4 مرکز مهارت اوج سال 97
کارگاه نقشه راه سخنرانی 5 مرکز مهارت اوج سال 97
کارگاه نقشه راه سخنرانی 6 مرکز مهارت اوج سال 97
کارگاه نقشه راه سخنرانی 7 مرکز مهارت اوج سال 97
کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان 1 موسسه چتردانش سال 97
کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان 2 موسسه آموزش عالی چتردانش سال 97
کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان 4 مرکز مهارت اوج سال 97
کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان 5 مرکز مهارت اوج سال 97
دوره فن بیان 1 دانشگاه مفید سال 96
دوره فن بیان 2 دانشگاه مفید سال 96
دوره فن بیان 3 دانشگاه مفید سال 96
دوره فن بیان 4 دانشگاه مفید سال 97
دوره فن بیان 5 دانشگاه مفید سال 97
دوره فن بیان 6 موسسه چتردانش سال 97
دوره فن بیان 7 موسسه آموزش عالی چتردانش سال 97
دوره فن بیان 8 دانشگاه قم سال 97
دوره فن بیان 9 مرکز مهارت اوج سال 97
دوره فن بیان 10 سازمان مدیریت صنعتی قم سال 97
دوره فن بیان 11 سازمان مدیریت صنعتی اراک سال 97
دوره فن بیان 12 سازمان مدیریت صنعتی قم سال 97
سازمان مدیریت صنعتی قم بنیاد نخبگان استان قم سال 97
دوره فن بیان 14 سازمان مدیریت صنعتی اراک سال 98
دوره فن بیان 15 سازمان مدیریت صنعتی اراک سال 98
دوره فن بیان 16 دانشگاه مفید سال 98
دوره فن بیان 17 سازمان مدیریت صنعتی قم سال 98
دوره فن بیان 18 سازمان مدیریت صنعتی اراک سال 98
دوره فن بیان 19 سازمان مدیریت صنعتی قم سال 98
دوره فن بیان 20 دانشگاه مفید قم سال 98
دوره فن بیان 21 دانشگاه علوم پزشکی قم سال 98
دوره فن بیان 22 سازمان مدیریت صنعتی اراک سال 98
دوره فن بیان 23 دانشگاه مفید قم سال 99
دوره فن بیان 24 سازمان مدیریت صنعتی اراک سال 99
دوره فن بیان 25 دانشگاه مفید قم سال 1400
دوره فن بیان 26 سازمان مدیریت صنعتی قم سال 1400
کارگاه نقشه راه فن بیان 1 مرکز مهارت اوج سال 96
کارگاه نقشه راه فن بیان 2 آموزشگاه آوان سال 96
کارگاه نقشه راه فن بیان 3 دانشگاه مفید سال 96
کارگاه نقشه راه فن بیان 4 موسسه آموزش عالی چتردانش سال 97
کارگاه نقشه راه فن بیان 5 موسسه آموزش عالی چتردانش سال 97
کارگاه نقشه راه فن بیان 6 موسسه الماس اکسین سال 97
کارگاه نقشه راه فن بیان 7 موسسه آموزش عالی چتردانش سال 97
کارگاه نقشه راه فن بیان 8 سازمان مدیریت صنعتی قم سال 97
کارگاه نقشه راه فن بیان 9 دانشگاه صنعتی قم سال 98
دوره جامع مجریگری صحنه دانشگاه قم سال 98
کارگاه مبانی مجریگری 1 دانشگاه علوم پزشکی قم سال 96
کارگاه مبانی مجریگری 2 دانشگاه قم سال 98
همایش مهارت های ارتباط با مشتری
سازمان مدیریت صنعتی اراک
سال 98
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 1
کلینیک زیبایی آمون
سال 97
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 2
فروشگاه زیبانو
سال 97
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 3
فروشگاه زیبانو
سال 97
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 4
سالن زیبایی گیتی
سال 97
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 5
سالن زیبایی گیتی
سال 98
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 6
شرکت پایالیزر مرکزی
سال 98
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 7
شرکت آریا آسانسور
سال 98
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 8
شرکت ویناچوب
سال 99
کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری 9
شرکت مه آفرین آسمان
سال 99
دوره ارائه تجاری 1 (اختصاصی)
دانشگاه مفید
سال 98
دوره ارائه تجاری 2 (اختصاصی)
شرکت کیمیا دانش الوند
سال 98
کارگاه ارائه تجاری 3
سازمان مدیریت صنعتی قم
سال 98
دوره ارائه تجاری 4 (اختصاصی)
شرکت مه آفرین آسمان
سال 99
دوره ارائه تجاری 4 (اختصاصی)
شرکت مه آفرین آسمان
سال 99
دوره ارائه تجاری 5 (اختصاصی)
شرکت ویناچوب
سال 99
همایش تکنیک های ارائه دانشجویی
دانشگاه مفید
سال 96
کارگاه مهارت های ارتباطی در مصاحبه شغلی 1
دانشگاه مفید
سال 98
وبینار تکنیک های متقاعدسازی در بازاریابی محتوایی
موسسه طلوع نسل نور
سال 99
کارگاه مهارت های ارتباط مؤثر
جهاد دانشگاهی دانشگاه قم
سال 98
همایش نقشه راه فن بیان و سخنرانی
سازمان مدیریت صنعتی اراک
سال 97
دوره 6 ماهه نخبگان سخنرانی 1
مرکز مهارت اوج
سال 97-98
دوره سخنرانی حرفه ای 1
سازمان مدیریت صنعتی اراک
سال 98
کارگاه نقشه راه سخنرانی 1
دانشگاه قم
سال 97
کارگاه نقشه راه سخنرانی 2
مرکز مهارت اوج
سال 97
کارگاه نقشه راه سخنرانی 3
مرکز مهارت اوج
سال 97
کارگاه نقشه راه سخنرانی 4
مرکز مهارت اوج
سال 97
کارگاه نقشه راه سخنرانی 5
مرکز مهارت اوج
سال 97
کارگاه نقشه راه سخنرانی 6
مرکز مهارت اوج
سال 97
کارگاه نقشه راه سخنرانی 7
مرکز مهارت اوج
سال 97
کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان 1
موسسه چتردانش
سال 97
کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان 2
موسسه آموزش عالی چتردانش
سال 97
کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان 4
مرکز مهارت اوج
سال 97
کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان 5
مرکز مهارت اوج
سال 97
دوره فن بیان 1
دانشگاه مفید
سال 96
دوره فن بیان 2
دانشگاه مفید
سال 96
دوره فن بیان 3
دانشگاه مفید
سال 96
دوره فن بیان 4
دانشگاه مفید
سال 97
دوره فن بیان 5
دانشگاه مفید
سال 97
دوره فن بیان 6
موسسه چتردانش
سال 97
دوره فن بیان 7
موسسه آموزش عالی چتردانش
سال 97
دوره فن بیان 8
دانشگاه قم
سال 97
دوره فن بیان 9
مرکز مهارت اوج
سال 97
دوره فن بیان 10
سازمان مدیریت صنعتی قم
سال 97
دوره فن بیان 11
سازمان مدیریت صنعتی اراک
سال 97
دوره فن بیان 12
سازمان مدیریت صنعتی قم
سال 97
سازمان مدیریت صنعتی قم
بنیاد نخبگان استان قم
سال 97
دوره فن بیان 14
سازمان مدیریت صنعتی اراک
سال 98
دوره فن بیان 15
سازمان مدیریت صنعتی اراک
سال 98
دوره فن بیان 16
دانشگاه مفید
سال 98
دوره فن بیان 17
سازمان مدیریت صنعتی قم
سال 98
دوره فن بیان 18
سازمان مدیریت صنعتی اراک
سال 98
دوره فن بیان 19
سازمان مدیریت صنعتی قم
سال 98
دوره فن بیان 20
دانشگاه مفید قم
سال 98
دوره فن بیان 21
دانشگاه علوم پزشکی قم
سال 98
دوره فن بیان 22
سازمان مدیریت صنعتی اراک
سال 98
دوره فن بیان 23
دانشگاه مفید قم
سال 99
دوره فن بیان 24
سازمان مدیریت صنعتی اراک
سال 99
دوره فن بیان 25
دانشگاه مفید قم
سال 1400
دوره فن بیان 26
سازمان مدیریت صنعتی قم
سال 1400
کارگاه نقشه راه فن بیان 1
مرکز مهارت اوج
سال 96
کارگاه نقشه راه فن بیان 2
آموزشگاه آوان
سال 96
کارگاه نقشه راه فن بیان 3
دانشگاه مفید
سال 96
کارگاه نقشه راه فن بیان 4
موسسه آموزش عالی چتردانش
سال 97
کارگاه نقشه راه فن بیان 5
موسسه آموزش عالی چتردانش
سال 97
کارگاه نقشه راه فن بیان 6
موسسه الماس اکسین
سال 97
کارگاه نقشه راه فن بیان 7
موسسه آموزش عالی چتردانش
سال 97
کارگاه نقشه راه فن بیان 8
سازمان مدیریت صنعتی قم
سال 97
کارگاه نقشه راه فن بیان 9
دانشگاه صنعتی قم
سال 98
دوره جامع مجریگری صحنه
دانشگاه قم
سال 98
کارگاه مبانی مجریگری 1
دانشگاه علوم پزشکی قم
سال 96
کارگاه مبانی مجریگری 2
دانشگاه قم
سال 98
# عنوان توضیحات تاریخ انتشار
1 کتاب آمادگی برای سخنرانی انتشارات فانوس اندیشه سال 98
2 بررسی تاثیر تجربه برند بر خروجی های رفتاری خریداران اینترنتی مواد غذایی (مورد مطالعاتی: بازار اجتماعی باسلام) (پایان نامه کارشناسی ارشد) دانشگاه پیام نور سال 98
3 بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان آرایشگاه های زنانه گروه مشاوران مدیریت ره بین سال 99
4 بررسی نیازهای ملکی استان قم شرکت مه آفرین آسمان سال 99
5 بررسی عوامل تاثیرگذار بر خرید ساختمان های لوکس گروه مشاوران مدیریت ره بین سال 99
6 بررسی نیازهای مصرف کنندگان نرم افزاهای مدیریت فعالیت شرکت پارسینا پردازان آریا سال 99
7 بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان رستوران ها و فست فودها گروه مشاوران مدیریت ره بین سال 99
8 بررسی نیازهای نرم افزاری مالکان رستوران ها، فست فودها و کافی¬شاپ ها شرکت پارسینا پردازان آریا سال 99
1. کتاب آمادگی برای سخنرانی
توضیحات: انتشارات فانوس اندیشه
تاریخ انتشار: سال 98
2. بررسی تاثیر تجربه برند بر خروجی های رفتاری خریداران اینترنتی مواد غذایی (مورد مطالعاتی: بازار اجتماعی باسلام) (پایان نامه کارشناسی ارشد)
توضیحات: دانشگاه پیام نور
تاریخ انتشار: سال 98
3. بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان آرایشگاه های زنانه
توضیحات: گروه مشاوران مدیریت ره بین
تاریخ انتشار: سال 99
4. بررسی نیازهای ملکی استان قم
توضیحات: شرکت مه آفرین آسمان
تاریخ انتشار: سال 99
5. بررسی عوامل تاثیرگذار بر خرید ساختمان های لوکس
توضیحات: گروه مشاوران مدیریت ره بین
تاریخ انتشار: سال 99
6. بررسی نیازهای مصرف کنندگان نرم افزاهای مدیریت فعالیت
توضیحات: شرکت پارسینا پردازان آریا
تاریخ انتشار: سال 99
7. بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان رستوران ها و فست فودها
توضیحات: گروه مشاوران مدیریت ره بین
تاریخ انتشار: سال 99
8. بررسی نیازهای نرم افزاری مالکان رستوران ها، فست فودها و کافی¬شاپ ها
توضیحات: شرکت پارسینا پردازان آریا
تاریخ انتشار: سال 99
جدید
نکات فروش در صنعت پوشاک
تعداد دروس: 0
جدید
نکات فروش در صنعت بیمه
تعداد دروس: 1
جدید
فروشندگی در صنعت موبایل
تعداد دروس: 0
جدید
نکات فروش در صنعت پوشاک
تعداد دروس: 0
جدید
نکات فروش در صنعت بیمه
تعداد دروس: 0
بدون برچسب
اشتباهات رایج در سخنرانی 2
تعداد دروس: 0
بدون برچسب
مهارت سخنرانی 3
تعداد دروس: 0
بدون برچسب
مهارت سخنرانی 2
تعداد دروس: 4
بدون برچسب
مهارت سخنرانی 1
تعداد دروس: 4
به روز
اشتباهات رایج در سخنرانی 1
تعداد دروس: 22
بدون برچسب
مهارت فن بیان
تعداد دروس: 12
پرزنت تجاری محصولات و خدمات
پرزنت تجاری محصولات و خدمات
تکنیک های فروش
تکنیک های فروش
اصول و مفاهیم بازاریابی
اصول و مفاهیم بازاریابی
ادراک مشتری
ادراک مشتری
وفادارسازی مشتریان
وفادارسازی مشتریان
رفتار مصرف کننده
رفتار مصرف کننده
اصول مفاهیم فروش
اصول مفاهیم فروش
بازاریابی صنعتی
بازاریابی صنعتی
اصول و مبانی مدیریت
اصول و مبانی مدیریت
طراحی استراتژی با مدل کارت امتیازی متوازی (BSC)
طراحی استراتژی با مدل کارت امتیازی متوازی (BSC)
طراحی ارزش پیشنهادی
طراحی ارزش پیشنهادی
مهارت های کلامی در فروش
مهارت های کلامی در فروش
مفاهیم کسب و کار
مفاهیم کسب و کار
 طراحی مدل کسب و کار
طراحی مدل کسب و کار
دوره پرزنت محصولات و خدمات
دوره پرزنت محصولات و خدمات
کارگاه نقشه راه فن بیان
کارگاه نقشه راه فن بیان
دوره فن بیان و سخنوری
دوره فن بیان و سخنوری