معرفی مرکز مهارت اوج

مرکز مهارت اوج فعالیت خود را از سال 1388 با برگزاری رویدادهای مختلف به ویژه رویدادهای آموزشی، آغاز کرد و پس از 8 سال تجربه در برگزاری موفق این رویدادها و افتخار همکاری با برندهای بنام کشور، در سال 1396 با هدف افزایش سطح مهارت جامعه در زمینه های مختلف، فعالیت تخصصی خود را در حوزه آموزش های مهارت محور به سرپرستی علی رضوانی تبار آغاز نمود. این مرکز با بهره گیری و دعوت از اساتید متخصص در حوزه های مختلف در تلاش است تا با افزایش مهارت افراد، کارایی و اثربخشی آن ها را بالا برده که نتیجه این امر پیشرفت در زندگی شخصی و شغلی این افراد خواهد بود. مرکز مهارت اوج با تشکیل آکادمی های تخصصی در زمینه های مختلف اصل تخصص گرایی را در آموزشِ مهارت رعایت نموده و با توجه به نیازهای روز در زمینه مهارت آموزی، به صورت مداوم نسبت به دعوت از اساتید و متخصصان و تشکیل این آکادمی های تخصصی اقدام خواهد نمود. ما مرکز مهارت اوج را "آزادراه مهارت و موفقیت" می نامیم زیرا در این مسیر همه افراد آزادند تا بدون هیچ محدودیتی به مهارت آموزی مبادرت نموده و از این رهگذر به مقصد موفقیت برسند. مرکز مهارت اوج با بهره گیری از تجربه های موفقیت آمیز خود در همکاری با افراد، سازمان ها و ارگان های مختلف دولتی و بخش خصوصی با آغوشی باز، آمادگی خود را برای همکاری با کلیه گروه ها، اعلام می دارد.