عنوان توضیحات زمان فعالیت
مشاوره صنایع گیتی پسند سال95
مشاوره بیمارستان قدس اراک سال97
مشاوره
صنایع گیتی پسند
سال95
مشاوره
بیمارستان قدس اراک
سال97
عنوان توضیحات زمان فعالیت
اصول حل مسئله و خلاقیت بانک ملت سال96
راهکارهای کسب درآمد در فضای مجازی همایش از کارمندی تا کارآفرینی سال 97
مذاکره و متقاعدسازی همایش فروش بیمه سال95 تاکنون
سمینار چگونه استخدام شویم؟ دانشگاه قم سال 95
اصول حل مسئله و خلاقیت
بانک ملت
سال96
راهکارهای کسب درآمد در فضای مجازی
همایش از کارمندی تا کارآفرینی
سال 97
مذاکره و متقاعدسازی
همایش فروش بیمه
سال95 تاکنون
سمینار چگونه استخدام شویم؟
دانشگاه قم
سال 95
# عنوان توضیحات تاریخ انتشار
1 مذاکره و فروش تلفنی سال95
2 قوانین موفقیت سال97
3 فن بیان و ارتباطات کلامی درحال تالیف
1. مذاکره و فروش تلفنی
توضیحات:
تاریخ انتشار: سال95
2. قوانین موفقیت
توضیحات:
تاریخ انتشار: سال97
3. فن بیان و ارتباطات کلامی
توضیحات:
تاریخ انتشار: درحال تالیف
بدون برچسب
مهارت های ارتباط با مشتری
تعداد دروس : 13
به روز
اصول تبلیغات
تعداد دروس : 15
جدید
متقاعد سازی در فروش
تعداد دروس : 30
جدید
ارتباط موثر بین فردی
تعداد دروس : 14
دوره حل مسئله با رویکرد شش کلاه تفکر
دوره حل مسئله با رویکرد شش کلاه تفکر
هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت فردی
هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت فردی
دوره افزایش عملکرد و راندمان فردی
دوره افزایش عملکرد و راندمان فردی
دوره مهارت های ارتباط تلفنی موثر
دوره مهارت های ارتباط تلفنی موثر
اتیکت (آداب حرفه ای معاشرت)
اتیکت (آداب حرفه ای معاشرت)
دوره  تکنیک های متقاعد سازی در فروش
دوره تکنیک های متقاعد سازی در فروش
دوره طراحی تبلیغات چریکی
دوره طراحی تبلیغات چریکی
دوره اصول و فنون مذاکره
دوره اصول و فنون مذاکره