دوره هنر متقاعدسازی در مذاکره و فروش،دوره ای که می تواند به هر کسب و کاری در فروش بیشتر کمک کند.

فروشنده های امروزی به دنبال یادگرفتن راهکارهایی هستند که بتوانند خیلی راحت تر و سریعتر مشتریان خودشان را متقاعد کنند و محصولاتشان را بفروشند.

متقاعد سازی در فروش
عنوان سطح امتیاز منابع مدت زمان قیمت
انسانها چگونه تصمیم می گیرند؟ مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 10 دقیقه 7,000 تومان ورود و دریافت درس
پرت کردن حواس پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 3,600 تومان ورود و دریافت درس
استفاده از اعداد و ارقام متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 6 دقیقه 4,800 تومان ورود و دریافت درس
هنر داستان سرایی پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 14 دقیقه 12,600 تومان ورود و دریافت درس
استفاده از سوال متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 2,400 تومان ورود و دریافت درس
برخی از ویژگی های مشترک انسانها پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 9 دقیقه 8,100 تومان ورود و دریافت درس
سناریویی برای بی اثر کردن منتقدان متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 6 دقیقه 4,800 تومان ورود و دریافت درس
یک کاربردی اما ساده پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 3,600 تومان ورود و دریافت درس
مذاکره با یک گروه متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 8 دقیقه 6,400 تومان ورود و دریافت درس
راه های شناخت حس غالب فرد پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 8 دقیقه 7,200 تومان ورود و دریافت درس
جملاتی برای تغییر مخالفت ها متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 11 دقیقه 8,800 تومان ورود و دریافت درس
استدلال در حوزه متقاعدسازی پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 5 دقیقه 4,500 تومان ورود و دریافت درس
استفاده از شواهد و مدارک پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 2,700 تومان ورود و دریافت درس
از بین بردن ریسک ها پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 11 دقیقه 9,900 تومان ورود و دریافت درس
تعلق به گروه پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 5 دقیقه 4,500 تومان ورود و دریافت درس
برداشت اولیه 1 مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 8 دقیقه 5,600 تومان ورود و دریافت درس
استفاده از موضع قدرت پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 11 دقیقه 9,900 تومان ورود و دریافت درس
استفاده از یک ویژگی پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 7 دقیقه 6,300 تومان ورود و دریافت درس
چگونه قضاوت کنیم؟ پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 10 دقیقه 9,000 تومان ورود و دریافت درس
اصل کمیابی پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 6 دقیقه 5,400 تومان ورود و دریافت درس
استفاده از یک اصل کاربردی پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 3,600 تومان ورود و دریافت درس
مخالفت با نظر مخاطب پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 2,700 تومان ورود و دریافت درس
تعریف از دیگران متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 5 دقیقه 4,000 تومان ورود و دریافت درس
گوش دادن فعالانه مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 2,800 تومان ورود و دریافت درس
اصل تشابه و تفاهم پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 3,600 تومان ورود و دریافت درس
چرا مردم "نه" می‌گویند؟ مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 13 دقیقه 9,100 تومان ورود و دریافت درس
اصل 12 مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 2,800 تومان ورود و دریافت درس
برداشت اولیه 3 مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 5 دقیقه 3,500 تومان ورود و دریافت درس
برداشت اولیه 2 مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 7 دقیقه 4,900 تومان ورود و دریافت درس
تفکر مثبت و نتیجه گرا متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 3,200 تومان ورود و دریافت درس
1. انسانها چگونه تصمیم می گیرند؟
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 10 دقیقه
قیمت : 7,000 تومان
ورود و دریافت درس
2. پرت کردن حواس
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 3,600 تومان
ورود و دریافت درس
3. استفاده از اعداد و ارقام
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 6 دقیقه
قیمت : 4,800 تومان
ورود و دریافت درس
4. هنر داستان سرایی
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 14 دقیقه
قیمت : 12,600 تومان
ورود و دریافت درس
5. استفاده از سوال
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 2,400 تومان
ورود و دریافت درس
6. برخی از ویژگی های مشترک انسانها
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 9 دقیقه
قیمت : 8,100 تومان
ورود و دریافت درس
7. سناریویی برای بی اثر کردن منتقدان
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 6 دقیقه
قیمت : 4,800 تومان
ورود و دریافت درس
8. یک کاربردی اما ساده
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 3,600 تومان
ورود و دریافت درس
9. مذاکره با یک گروه
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 8 دقیقه
قیمت : 6,400 تومان
ورود و دریافت درس
10. راه های شناخت حس غالب فرد
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 8 دقیقه
قیمت : 7,200 تومان
ورود و دریافت درس
11. جملاتی برای تغییر مخالفت ها
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 11 دقیقه
قیمت : 8,800 تومان
ورود و دریافت درس
12. استدلال در حوزه متقاعدسازی
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 4,500 تومان
ورود و دریافت درس
13. استفاده از شواهد و مدارک
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 2,700 تومان
ورود و دریافت درس
14. از بین بردن ریسک ها
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 11 دقیقه
قیمت : 9,900 تومان
ورود و دریافت درس
15. تعلق به گروه
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 4,500 تومان
ورود و دریافت درس
16. برداشت اولیه 1
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 8 دقیقه
قیمت : 5,600 تومان
ورود و دریافت درس
17. استفاده از موضع قدرت
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 11 دقیقه
قیمت : 9,900 تومان
ورود و دریافت درس
18. استفاده از یک ویژگی
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 7 دقیقه
قیمت : 6,300 تومان
ورود و دریافت درس
19. چگونه قضاوت کنیم؟
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 10 دقیقه
قیمت : 9,000 تومان
ورود و دریافت درس
20. اصل کمیابی
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 6 دقیقه
قیمت : 5,400 تومان
ورود و دریافت درس
21. استفاده از یک اصل کاربردی
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 3,600 تومان
ورود و دریافت درس
22. مخالفت با نظر مخاطب
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 2,700 تومان
ورود و دریافت درس
23. تعریف از دیگران
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 4,000 تومان
ورود و دریافت درس
24. گوش دادن فعالانه
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 2,800 تومان
ورود و دریافت درس
25. اصل تشابه و تفاهم
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 3,600 تومان
ورود و دریافت درس
26. چرا مردم "نه" می‌گویند؟
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 13 دقیقه
قیمت : 9,100 تومان
ورود و دریافت درس
27. اصل 12
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 2,800 تومان
ورود و دریافت درس
28. برداشت اولیه 3
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 3,500 تومان
ورود و دریافت درس
29. برداشت اولیه 2
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 243340450010012
منابع : -
مدت زمان : 7 دقیقه
قیمت : 4,900 تومان
ورود و دریافت درس
30. تفکر مثبت و نتیجه گرا
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 3,200 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...