یکی از پرکاربردترین آموزش ها برای کسب وکارها، مهارت های ارتباط با مشتریان است. این دوره و این آموزش برای همه کسب وکارها ضروری است.
 
مهارت های ارتباط با مشتریان را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. مهارتها و اصولی که مدیران باید بدانند و مهارت هایی که کارکنان و فروشنده های یک سازمان باید بدانند.
 
در این دوره، اصول و قواعدی که کارکنان یک سازمان باید بدانند را آموزش داده ایم و بصورت کاملاً فشرده، کاربردی و اصولی، نکاتی که یک کارمند یا فروشنده، باید در ارتباط با مشتری رعایت کند را آموزش داده ایم.
 
این دوره می تواند در پرورش کارمندانی حرفه ای برای ارتباط با مشتریان، فوق العاده باشد.

مهارت های ارتباط با مشتری
عنوان سطح امتیاز یادگیری بیشتر مدت زمان قیمت
انواع سازمان - - - - رایگان مشاهده
پلکان وفاداری پایه امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 4,000 تومان ورود و دریافت درس
مشتری راضی یا ناراضی پایه امتیازی ثبت نشده است - 7 دقیقه 7,000 تومان ورود و دریافت درس
برداشت اولیه پایه امتیازی ثبت نشده است - 8 دقیقه 8,000 تومان ورود و دریافت درس
نوع پوشش پایه امتیازی ثبت نشده است - 9 دقیقه 9,000 تومان ورود و دریافت درس
زبان بدن-قسمت اول پایه امتیازی ثبت نشده است - 8 دقیقه 8,000 تومان ورود و دریافت درس
زبان بدن-قسمت دوم پایه امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 4,000 تومان ورود و دریافت درس
فن بیان پایه امتیازی ثبت نشده است - 11 دقیقه 11,000 تومان ورود و دریافت درس
تمسخر پایه امتیازی ثبت نشده است - 12 دقیقه 12,000 تومان ورود و دریافت درس
بایدها و نبایدها-قسمت اول پایه امتیازی ثبت نشده است - 6 دقیقه 6,000 تومان ورود و دریافت درس
بایدها و نبایدها-قسمت دوم پایه امتیازی ثبت نشده است - 11 دقیقه 11,000 تومان ورود و دریافت درس
بایدها و نبایدها-قسمت سوم پایه امتیازی ثبت نشده است - 8 دقیقه 8,000 تومان ورود و دریافت درس
مشتریان شاکی پایه امتیازی ثبت نشده است - 15 دقیقه 15,000 تومان ورود و دریافت درس
1. انواع سازمان
قیمت : رایگان
مشاهده
2. پلکان وفاداری
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 4,000 تومان
ورود و دریافت درس
3. مشتری راضی یا ناراضی
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 7 دقیقه
قیمت : 7,000 تومان
ورود و دریافت درس
4. برداشت اولیه
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 8 دقیقه
قیمت : 8,000 تومان
ورود و دریافت درس
5. نوع پوشش
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 9 دقیقه
قیمت : 9,000 تومان
ورود و دریافت درس
6. زبان بدن-قسمت اول
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 8 دقیقه
قیمت : 8,000 تومان
ورود و دریافت درس
7. زبان بدن-قسمت دوم
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 4,000 تومان
ورود و دریافت درس
8. فن بیان
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 11 دقیقه
قیمت : 11,000 تومان
ورود و دریافت درس
9. تمسخر
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 12 دقیقه
قیمت : 12,000 تومان
ورود و دریافت درس
10. بایدها و نبایدها-قسمت اول
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 6 دقیقه
قیمت : 6,000 تومان
ورود و دریافت درس
11. بایدها و نبایدها-قسمت دوم
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 11 دقیقه
قیمت : 11,000 تومان
ورود و دریافت درس
12. بایدها و نبایدها-قسمت سوم
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 8 دقیقه
قیمت : 8,000 تومان
ورود و دریافت درس
13. مشتریان شاکی
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 15 دقیقه
قیمت : 15,000 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...