چرا تبلیغات ما اثربخش نیست؟

آیا تبلیغات واقعاً سرمایه گذاری است؟

چگونه تبلیغات اثربخشی را انجام دهم که بازخورد داشته باشد؟

آیا با سرمایه کم هم می شود تبلیغات کرد؟

 

سوالات بالا، ممکن است سوال خیلی از مدیران و صاحبان کسب وکارها باشد. یکی از لازمه های کسب و کارها تبلیغات است و هر کسب و کاری برای جذب مشتری باید تبلیغات کند.

تبلیغات اثربخش اصول و تکنیک های خاص خودش را دارد و اگر این اصول را بدانید می توانید تبلیغات موثری را انجام دهید.

در دوره اصول و تکنیک های تبلیغات موثر و اثربخش، مجتبی شیخ علی در قالب درسهای ویدئویی اصول و نکاتی را به شما می آموزد که بتوانید تبلیغاتی انجام دهید که بازخورد بهتر و بیشتری برای کسب و کار شما داشته باشد.

اصول تبلیغات
عنوان سطح امتیاز یادگیری بیشتر مدت زمان قیمت
اصول و فنون تبلیغات - - - - رایگان مشاهده
آنچه پیش از تبلیغات باید بدانیم پایه امتیازی ثبت نشده است - 6 دقیقه 6,000 تومان ورود و دریافت درس
آشنایی با کارکرد مغز پایه امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 4,000 تومان ورود و دریافت درس
ارتباط تبلیغات با برندینگ پایه امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 4,000 تومان ورود و دریافت درس
تعریف تبلیغات پایه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,000 تومان ورود و دریافت درس
بازاریابی پایه امتیازی ثبت نشده است - 5 دقیقه 5,000 تومان ورود و دریافت درس
کمپین تبلیغاتی مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 7 دقیقه 7,700 تومان ورود و دریافت درس
هدف و بودجه کمپین تبلیغاتی متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 8 دقیقه 9,600 تومان ورود و دریافت درس
پیام کمپین تبلیغاتی متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 23 دقیقه 27,600 تومان ورود و دریافت درس
رسانه های تبلیغات متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 13 دقیقه 15,600 تومان ورود و دریافت درس
میزان اثربخشی تبلیغات متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 5 دقیقه 6,000 تومان ورود و دریافت درس
تکنیک های تبلیغات مؤثر پایه امتیازی ثبت نشده است - 15 دقیقه 15,000 تومان ورود و دریافت درس
نمونه تبلیغات عالی پایه امتیازی ثبت نشده است - 6 دقیقه 6,000 تومان ورود و دریافت درس
تبلیغات در شیکه های اجتماعی متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 8 دقیقه 9,600 تومان ورود و دریافت درس
چند نکته مهم در مورد تبلیغات پایه امتیازی ثبت نشده است - 6 دقیقه 6,000 تومان ورود و دریافت درس
1. اصول و فنون تبلیغات
قیمت : رایگان
مشاهده
2. آنچه پیش از تبلیغات باید بدانیم
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 6 دقیقه
قیمت : 6,000 تومان
ورود و دریافت درس
3. آشنایی با کارکرد مغز
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 4,000 تومان
ورود و دریافت درس
4. ارتباط تبلیغات با برندینگ
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 4,000 تومان
ورود و دریافت درس
5. تعریف تبلیغات
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,000 تومان
ورود و دریافت درس
6. بازاریابی
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 5,000 تومان
ورود و دریافت درس
7. کمپین تبلیغاتی
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 7 دقیقه
قیمت : 7,700 تومان
ورود و دریافت درس
8. هدف و بودجه کمپین تبلیغاتی
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 8 دقیقه
قیمت : 9,600 تومان
ورود و دریافت درس
9. پیام کمپین تبلیغاتی
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 23 دقیقه
قیمت : 27,600 تومان
ورود و دریافت درس
10. رسانه های تبلیغات
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 13 دقیقه
قیمت : 15,600 تومان
ورود و دریافت درس
11. میزان اثربخشی تبلیغات
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 6,000 تومان
ورود و دریافت درس
12. تکنیک های تبلیغات مؤثر
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 15 دقیقه
قیمت : 15,000 تومان
ورود و دریافت درس
13. نمونه تبلیغات عالی
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 6 دقیقه
قیمت : 6,000 تومان
ورود و دریافت درس
14. تبلیغات در شیکه های اجتماعی
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 8 دقیقه
قیمت : 9,600 تومان
ورود و دریافت درس
15. چند نکته مهم در مورد تبلیغات
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 6 دقیقه
قیمت : 6,000 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...