توضیحات دوره

اصول گردش مکاتبات اداری
عنوان سطح امتیاز یادگیری بیشتر مدت زمان قیمت
مدیریت اسناد پایه امتیازی ثبت نشده است - 21 دقیقه 23,100 تومان ورود و دریافت درس
گردش اسناد در سازمان پایه امتیازی ثبت نشده است - 6 دقیقه 6,600 تومان ورود و دریافت درس
فرم ها پایه امتیازی ثبت نشده است - 16 دقیقه 17,600 تومان ورود و دریافت درس
1. مدیریت اسناد
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 21 دقیقه
قیمت : 23,100 تومان
ورود و دریافت درس
2. گردش اسناد در سازمان
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 6 دقیقه
قیمت : 6,600 تومان
ورود و دریافت درس
3. فرم ها
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 16 دقیقه
قیمت : 17,600 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...