آیین نگارش

 • اصول ساده نویسی در مکاتبات اداری
 • اصول کوتاه نویسی در مکاتبات اداری
 • اصول درست نویسی در مکاتبات اداری
 • غلط های رایج در نوشته های اداری و راه رفع آنها.
 • چگونگی خلاصه کردن مطالب بلند اداری
 • اصول نشانه گذاری در نوشته های اداری
 • یکدست کردن رسم الخط در نوشته های اداری
 • شناخت و اصلاح اصطلاحات منسوخ و دشوار در نوشته های اداری
 • مروری کوتاه بر مباحث دستور زبان فارسی

مکاتبات اداری

 • در این بخش تلفیقی از انواع نوشته های اداری مثل نامه ، گزارش ، صورتجلسه ) و یا هر نوشته مورد نیاز فراگیران دوره بنا بر ضرورت (بر اساس سر فصل های قبلی مطرح و تمرین
  های کارگاهی آن نوشته ها انجام خواهد شد.
  بسیاری از سازمان ها علاقه دارند تا مجموعه ای از همه مکاتب اداری در دوره آموزشی مطرح و بررسی گردد،از این رو این بخش مناسب نیاز این سازمان ها می باشد .

 

 

 

آیین نگارش و مکاتبات اداری
عنوان سطح امتیاز منابع مدت زمان قیمت
رسم‌الخط فارسی پایه
از مجموع 2 امتیاز
- 10 دقیقه 8,000 تومان ورود و دریافت درس
نشانه گذاری پایه
از مجموع 2 امتیاز
- 5 دقیقه 4,000 تومان ورود و دریافت درس
درست نویسی مقدماتی
از مجموع 3 امتیاز
- 25 دقیقه 22,500 تومان ورود و دریافت درس
ساده نویسی متوسطه
از مجموع 2 امتیاز
- 7 دقیقه 7,000 تومان ورود و دریافت درس
کوتاه نویسی متوسطه
از مجموع 2 امتیاز
- 14 دقیقه 14,000 تومان ورود و دریافت درس
1. رسم‌الخط فارسی
سطح : پایه
امتیاز : (از مجموع 2 امتیاز )
کد استاندارد : 242340430010001
منابع : -
مدت زمان : 10 دقیقه
قیمت : 8,000 تومان
ورود و دریافت درس
2. نشانه گذاری
سطح : پایه
امتیاز : (از مجموع 2 امتیاز )
کد استاندارد : 242340430010001
منابع : -
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 4,000 تومان
ورود و دریافت درس
3. درست نویسی
سطح : مقدماتی
امتیاز : (از مجموع 3 امتیاز )
کد استاندارد : 242340430010001
منابع : -
مدت زمان : 25 دقیقه
قیمت : 22,500 تومان
ورود و دریافت درس
4. ساده نویسی
سطح : متوسطه
امتیاز : (از مجموع 2 امتیاز )
کد استاندارد : 242340430010001
منابع : -
مدت زمان : 7 دقیقه
قیمت : 7,000 تومان
ورود و دریافت درس
5. کوتاه نویسی
سطح : متوسطه
امتیاز : (از مجموع 2 امتیاز )
کد استاندارد : 242340430010001
منابع : -
مدت زمان : 14 دقیقه
قیمت : 14,000 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...