توضیحات دوره

آموزش زبان انگلیسی-متوسطه
عنوان سطح امتیاز منابع مدت زمان قیمت
درس نمونه (توضیح زمان ها در انگلیسی) - - - - رایگان مشاهده
زمان حال کامل متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 31 دقیقه 31,000 تومان ورود و دریافت درس
زمان گذشته کامل متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 23 دقیقه 23,000 تومان ورود و دریافت درس
زمان حال کامل استمراری متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 15 دقیقه 15,000 تومان ورود و دریافت درس
زمان گذشته کامل استمراری متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 17 دقیقه 17,000 تومان ورود و دریافت درس
جملات مجهول-شماره1 متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 7 دقیقه 7,000 تومان ورود و دریافت درس
جملات مجهول-شماره2 متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 15 دقیقه 15,000 تومان ورود و دریافت درس
جملات مجهول-شماره3 متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 9 دقیقه 9,000 تومان ورود و دریافت درس
مجهول افعال کمکی Modal متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 5 دقیقه 5,000 تومان ورود و دریافت درس
جملات مجهول-تمرین متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 22 دقیقه 22,000 تومان ورود و دریافت درس
نکات پیشرفته متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 2,000 تومان ورود و دریافت درس
جملات شرطی-شماره1 متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 2,000 تومان ورود و دریافت درس
جملات شرطی-شماره2 متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 15 دقیقه 15,000 تومان ورود و دریافت درس
نکات پیشرفته متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 12 دقیقه 12,000 تومان ورود و دریافت درس
جملات شرطی-تمرین متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 9 دقیقه 9,000 تومان ورود و دریافت درس
جملات آرزویی متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 24 دقیقه 24,000 تومان ورود و دریافت درس
1. درس نمونه (توضیح زمان ها در انگلیسی)
قیمت : رایگان
مشاهده
2. زمان حال کامل
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 31 دقیقه
قیمت : 31,000 تومان
ورود و دریافت درس
3. زمان گذشته کامل
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 23 دقیقه
قیمت : 23,000 تومان
ورود و دریافت درس
4. زمان حال کامل استمراری
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 15 دقیقه
قیمت : 15,000 تومان
ورود و دریافت درس
5. زمان گذشته کامل استمراری
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 17 دقیقه
قیمت : 17,000 تومان
ورود و دریافت درس
6. جملات مجهول-شماره1
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 7 دقیقه
قیمت : 7,000 تومان
ورود و دریافت درس
7. جملات مجهول-شماره2
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 15 دقیقه
قیمت : 15,000 تومان
ورود و دریافت درس
8. جملات مجهول-شماره3
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 9 دقیقه
قیمت : 9,000 تومان
ورود و دریافت درس
9. مجهول افعال کمکی Modal
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 5,000 تومان
ورود و دریافت درس
10. جملات مجهول-تمرین
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 22 دقیقه
قیمت : 22,000 تومان
ورود و دریافت درس
11. نکات پیشرفته
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 2,000 تومان
ورود و دریافت درس
12. جملات شرطی-شماره1
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 2,000 تومان
ورود و دریافت درس
13. جملات شرطی-شماره2
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 15 دقیقه
قیمت : 15,000 تومان
ورود و دریافت درس
14. نکات پیشرفته
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 12 دقیقه
قیمت : 12,000 تومان
ورود و دریافت درس
15. جملات شرطی-تمرین
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 9 دقیقه
قیمت : 9,000 تومان
ورود و دریافت درس
16. جملات آرزویی
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 24 دقیقه
قیمت : 24,000 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...