توضیحات دوره

آموزش زبان انگلیسی-مقدماتی
عنوان سطح امتیاز یادگیری بیشتر مدت زمان قیمت
درس نمونه (توضیح زمان ها در انگلیسی) مقدماتی
از مجموع 1 امتیاز
مطالعه بیشتر 4 دقیقه 4,400 تومان ورود و دریافت درس
زمان حال ساده مقدماتی
از مجموع 1 امتیاز
- 27 دقیقه 29,700 تومان ورود و دریافت درس
قیدهای تکرار مقدماتی
از مجموع 1 امتیاز
- 8 دقیقه 8,800 تومان ورود و دریافت درس
فعل have to مقدماتی
از مجموع 1 امتیاز
- 5 دقیقه 5,500 تومان ورود و دریافت درس
زمان گذشته ساده مقدماتی
از مجموع 1 امتیاز
- 35 دقیقه 38,500 تومان ورود و دریافت درس
زمان حال استمراری مقدماتی
از مجموع 1 امتیاز
- 19 دقیقه 20,900 تومان ورود و دریافت درس
زمان گذشته استمراری مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 23 دقیقه 25,300 تومان ورود و دریافت درس
زمان آینده ساده مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 18 دقیقه 19,800 تومان ورود و دریافت درس
1. درس نمونه (توضیح زمان ها در انگلیسی)
سطح : مقدماتی
امتیاز : (از مجموع 1 امتیاز )
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 4,400 تومان
مطالعه بیشتر ورود و دریافت درس
2. زمان حال ساده
سطح : مقدماتی
امتیاز : (از مجموع 1 امتیاز )
مدت زمان : 27 دقیقه
قیمت : 29,700 تومان
ورود و دریافت درس
3. قیدهای تکرار
سطح : مقدماتی
امتیاز : (از مجموع 1 امتیاز )
مدت زمان : 8 دقیقه
قیمت : 8,800 تومان
ورود و دریافت درس
4. فعل have to
سطح : مقدماتی
امتیاز : (از مجموع 1 امتیاز )
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 5,500 تومان
ورود و دریافت درس
5. زمان گذشته ساده
سطح : مقدماتی
امتیاز : (از مجموع 1 امتیاز )
مدت زمان : 35 دقیقه
قیمت : 38,500 تومان
ورود و دریافت درس
6. زمان حال استمراری
سطح : مقدماتی
امتیاز : (از مجموع 1 امتیاز )
مدت زمان : 19 دقیقه
قیمت : 20,900 تومان
ورود و دریافت درس
7. زمان گذشته استمراری
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 23 دقیقه
قیمت : 25,300 تومان
ورود و دریافت درس
8. زمان آینده ساده
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 18 دقیقه
قیمت : 19,800 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...