توضیحات دوره

آموزش زبان انگلیسی-مقدماتی
عنوان سطح امتیاز منابع مدت زمان قیمت
درس نمونه (توضیح زمان ها در انگلیسی) - - - - رایگان مشاهده
زمان حال ساده مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 27 دقیقه 24,300 تومان ورود و دریافت درس
قیدهای تکرار مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 8 دقیقه 7,200 تومان ورود و دریافت درس
فعل have to مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 5 دقیقه 4,500 تومان ورود و دریافت درس
زمان گذشته ساده مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 35 دقیقه 31,500 تومان ورود و دریافت درس
زمان حال استمراری مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 19 دقیقه 17,100 تومان ورود و دریافت درس
زمان گذشته استمراری مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 23 دقیقه 20,700 تومان ورود و دریافت درس
زمان آینده ساده مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 18 دقیقه 16,200 تومان ورود و دریافت درس
1. درس نمونه (توضیح زمان ها در انگلیسی)
قیمت : رایگان
مشاهده
2. زمان حال ساده
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 27 دقیقه
قیمت : 24,300 تومان
ورود و دریافت درس
3. قیدهای تکرار
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 8 دقیقه
قیمت : 7,200 تومان
ورود و دریافت درس
4. فعل have to
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 4,500 تومان
ورود و دریافت درس
5. زمان گذشته ساده
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 35 دقیقه
قیمت : 31,500 تومان
ورود و دریافت درس
6. زمان حال استمراری
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 19 دقیقه
قیمت : 17,100 تومان
ورود و دریافت درس
7. زمان گذشته استمراری
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 23 دقیقه
قیمت : 20,700 تومان
ورود و دریافت درس
8. زمان آینده ساده
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 18 دقیقه
قیمت : 16,200 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...