آموزش اکسل مقدماتی 

اکسل مقدماتی
عنوان سطح امتیاز منابع مدت زمان قیمت
آشنایی با محیط نرم افزار پایه امتیازی ثبت نشده است - 15 دقیقه 10,500 تومان ورود و دریافت درس
کار با سلول ها مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 13 دقیقه 10,400 تومان ورود و دریافت درس
کار با سطر ها و ستون ها پایه امتیازی ثبت نشده است - 9 دقیقه 6,300 تومان ورود و دریافت درس
مدیریت ورک شیت پایه امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 2,800 تومان ورود و دریافت درس
قواعد فرمول نویسی و توابع مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 9 دقیقه 7,200 تومان ورود و دریافت درس
تغییر خصوصیات و قالب بندی مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 10 دقیقه 8,000 تومان ورود و دریافت درس
تنظیمات خروجی و چاپ مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 11 دقیقه 8,800 تومان ورود و دریافت درس
درج اطلاعات مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 2,400 تومان ورود و دریافت درس
1. آشنایی با محیط نرم افزار
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 12123125325632563
منابع : -
مدت زمان : 15 دقیقه
قیمت : 10,500 تومان
ورود و دریافت درس
2. کار با سلول ها
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 12123125325632563
منابع : -
مدت زمان : 13 دقیقه
قیمت : 10,400 تومان
ورود و دریافت درس
3. کار با سطر ها و ستون ها
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 12123125325632563
منابع : -
مدت زمان : 9 دقیقه
قیمت : 6,300 تومان
ورود و دریافت درس
4. مدیریت ورک شیت
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 12123125325632563
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 2,800 تومان
ورود و دریافت درس
5. قواعد فرمول نویسی و توابع
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 12123125325632563
منابع : -
مدت زمان : 9 دقیقه
قیمت : 7,200 تومان
ورود و دریافت درس
6. تغییر خصوصیات و قالب بندی
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 12123125325632563
منابع : -
مدت زمان : 10 دقیقه
قیمت : 8,000 تومان
ورود و دریافت درس
7. تنظیمات خروجی و چاپ
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 12123125325632563
منابع : -
مدت زمان : 11 دقیقه
قیمت : 8,800 تومان
ورود و دریافت درس
8. درج اطلاعات
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 12123125325632563
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 2,400 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...