آموزش مقدماتی مهارت مطالعه و یادگیری آسان

مهارت های مطالعه و یادگیری
عنوان سطح امتیاز منابع مدت زمان قیمت
تقویت عضلات مغز پایه امتیازی ثبت نشده است - 27 دقیقه 16,200 تومان ورود و دریافت درس
مسیر شغلی (قسمت اول) پایه امتیازی ثبت نشده است - 23 دقیقه 13,800 تومان ورود و دریافت درس
مسیر شغلی (قسمت دوم) پایه امتیازی ثبت نشده است - 14 دقیقه 8,400 تومان ورود و دریافت درس
نقشه ذهنی (قسمت اول) مقدماتی
از مجموع 1 امتیاز
- 15 دقیقه 10,500 تومان ورود و دریافت درس
نقشه ذهنی (قسمت دوم) مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 9 دقیقه 6,300 تومان ورود و دریافت درس
1. تقویت عضلات مغز
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 1214
منابع : -
مدت زمان : 27 دقیقه
قیمت : 16,200 تومان
ورود و دریافت درس
2. مسیر شغلی (قسمت اول)
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 1214
منابع : -
مدت زمان : 23 دقیقه
قیمت : 13,800 تومان
ورود و دریافت درس
3. مسیر شغلی (قسمت دوم)
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 1214
منابع : -
مدت زمان : 14 دقیقه
قیمت : 8,400 تومان
ورود و دریافت درس
4. نقشه ذهنی (قسمت اول)
سطح : مقدماتی
امتیاز : (از مجموع 1 امتیاز )
کد استاندارد : 1214
منابع : -
مدت زمان : 15 دقیقه
قیمت : 10,500 تومان
ورود و دریافت درس
5. نقشه ذهنی (قسمت دوم)
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 1214
منابع : -
مدت زمان : 9 دقیقه
قیمت : 6,300 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...