در دنیای امروز برخورداری از مهارت های ارتباطی به ویژه ارتباط کلامی دیگر یک مزیت نیست، بلکه به یک باید تبدیل شده است. به جرأت می توان گفت هیچ حرفه و شغلی نیست که مهارت های ارتباط کلامی در نتایج آن تأثیر مثبت نداشته باشد.

مهارت آموز پس از گذراندن این دوره می بایست:

  • با روش های مختلف افزایش دایره واژگان و عبارات آشنا شده و آن ها را افزایش دهد
  • انواع کلمات و به ویژه کلمات خواب را بشناسد و راهکارهای بیدار کردن آن را بیاموزد
  • نکات مربوطه به استفاده از شعر و داستان در صحبت را فراگیرد
  • توانایی خود در ایجاد جذابیت کلام را افزایش دهد
  • مکانیزم استفاده از تکیه کلام را شناخته و تکیه کلام های خود را از بین ببرد
  • دلایل مختلف ترس از صحبت در جمع را بشناسد و روش های کاهش و از بین بردن آن را فرا گیرد
  • مخاطبان خود را به صورت کامل بررسی کند و بشناسد و از تکنیک های مخاطب شناسی در صحبت استفاده نماید
  • با روش تنفس صحیح آشنا شده و تمرین های تنفسی موثر در فن بیان را بکار بندد
  • با استفاده از تمرین های دوره تپق زدن را کاهش دهد.

مهارت فن بیان
عنوان سطح امتیاز منابع مدت زمان قیمت
درس نمونه (تعریف فن بیان) - - - - رایگان مشاهده
انواع کلمات پایه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 2,400 تومان ورود و دریافت درس
افزایش دایره واژگان مقدماتی
از مجموع 1 امتیاز
- 25 دقیقه 20,000 تومان ورود و دریافت درس
فاجعه های کلامی مقدماتی
از مجموع 1 امتیاز
- 4 دقیقه 3,600 تومان ورود و دریافت درس
مخاطب شناسی مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 20 دقیقه 20,000 تومان ورود و دریافت درس
بداهه گویی مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 21 دقیقه 21,000 تومان ورود و دریافت درس
ایجاد جذابیت در کلام مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 6 دقیقه 5,400 تومان ورود و دریافت درس
ترس از صحبت در جمع متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 17 دقیقه 3,600 تومان ورود و دریافت درس
تپق زدن متوسطه
از مجموع 1 امتیاز
- 11 دقیقه 11,000 تومان ورود و دریافت درس
تمرین های کاهش تپق متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 13 دقیقه 13,000 تومان ورود و دریافت درس
حذف تکیه کلام متوسطه
از مجموع 2 امتیاز
- 25 دقیقه 25,000 تومان ورود و دریافت درس
نمونه - - - - رایگان مشاهده
1. درس نمونه (تعریف فن بیان)
قیمت : رایگان
مشاهده
2. انواع کلمات
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 2,400 تومان
ورود و دریافت درس
3. افزایش دایره واژگان
سطح : مقدماتی
امتیاز : (از مجموع 1 امتیاز )
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 25 دقیقه
قیمت : 20,000 تومان
ورود و دریافت درس
4. فاجعه های کلامی
سطح : مقدماتی
امتیاز : (از مجموع 1 امتیاز )
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 3,600 تومان
ورود و دریافت درس
5. مخاطب شناسی
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 20 دقیقه
قیمت : 20,000 تومان
ورود و دریافت درس
6. بداهه گویی
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 21 دقیقه
قیمت : 21,000 تومان
ورود و دریافت درس
7. ایجاد جذابیت در کلام
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 6 دقیقه
قیمت : 5,400 تومان
ورود و دریافت درس
8. ترس از صحبت در جمع
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 17 دقیقه
قیمت : 3,600 تومان
ورود و دریافت درس
9. تپق زدن
سطح : متوسطه
امتیاز : (از مجموع 1 امتیاز )
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 11 دقیقه
قیمت : 11,000 تومان
ورود و دریافت درس
10. تمرین های کاهش تپق
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 13 دقیقه
قیمت : 13,000 تومان
ورود و دریافت درس
11. حذف تکیه کلام
سطح : متوسطه
امتیاز : (از مجموع 2 امتیاز )
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 25 دقیقه
قیمت : 25,000 تومان
ورود و دریافت درس
12. نمونه
قیمت : رایگان
مشاهده

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...