چک و دانستن نکات آن، برای هر فردی که می خواهد از آن استفاده کند ضروری است. مطمئناً با دانستن نکات، اصول و قوانین مربوط به چک، می توانیم کمتر درگیر سواستفاده ها و مشکلات آن بشویم.

قوانین چک
عنوان سطح امتیاز منابع مدت زمان قیمت
نکاتی در مورد صدورچک پایه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 2,100 تومان ورود و دریافت درس
نکاتی در مورد دریافت چک پایه امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 1,400 تومان ورود و دریافت درس
چند نکته دیگر در مورد صدور چک پایه امتیازی ثبت نشده است - 5 دقیقه 3,500 تومان ورود و دریافت درس
اصلاح قانون صدور چک مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 8 دقیقه 6,400 تومان ورود و دریافت درس
کسری موجودی مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 12 دقیقه 9,600 تومان ورود و دریافت درس
صدور اجراییه برای صدور چک متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 6 دقیقه 5,400 تومان ورود و دریافت درس
1. نکاتی در مورد صدورچک
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 2,100 تومان
ورود و دریافت درس
2. نکاتی در مورد دریافت چک
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 1,400 تومان
ورود و دریافت درس
3. چند نکته دیگر در مورد صدور چک
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 3,500 تومان
ورود و دریافت درس
4. اصلاح قانون صدور چک
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 8 دقیقه
قیمت : 6,400 تومان
ورود و دریافت درس
5. کسری موجودی
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 12 دقیقه
قیمت : 9,600 تومان
ورود و دریافت درس
6. صدور اجراییه برای صدور چک
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 6 دقیقه
قیمت : 5,400 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...