چرا امنیت و ایمنی محیط کار دارای اهمیت فراوانی است؟ پاسخ این پرسش شاید بیش از آن چیزی باشد که در نظر اول به ذهن خطور می‌کند. امنیت محیط کار برای هر یک از کارکنان در بخش‌های مختلف صنعتی دارای اهمیت بسیاری است، زیرا همه آنان دوست دارند که در محیطی امن، بهداشتی و حفاظت‌شده مشغول کار شوند و دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشند.

بهداشت و ایمنی از عوامل کلیدیِ پیشرفت و ارتقای کاریِ کارکنان و کارفرمایان در همه بخش‌های صنعتی است. اگر از جنبه اخلاقی و قانونی هم به این امر نظر کنیم، باید گفت که وظیفه و مسئولیت اخلاقی شرکت‌ها و کارخانجات است که همواره به دنبال فراهم کردن محیطی امن و بهداشتی بوده و همیشه در پی محافظت از جان کارکنان خود باشند.

ایمنی در محیط کار
عنوان سطح امتیاز یادگیری بیشتر مدت زمان قیمت
سرمایه های سازمان و محیط کار - - - - رایگان مشاهده
بهداشت پایه امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 2,200 تومان ورود و دریافت درس
سلامتی پایه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,300 تومان ورود و دریافت درس
فاکتورهای موثر بر سلامتی پایه امتیازی ثبت نشده است - 1 دقیقه 1,100 تومان ورود و دریافت درس
مولفه های زندگی و کار سالم پایه امتیازی ثبت نشده است - 1 دقیقه 1,100 تومان ورود و دریافت درس
بیماری پایه امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 4,400 تومان ورود و دریافت درس
کنترل پزشکی پایه امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 2,200 تومان ورود و دریافت درس
متولیان امور ایمنی و بهداشتی مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 1 دقیقه 1,200 تومان ورود و دریافت درس
محیط زیست مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 1 دقیقه 1,200 تومان ورود و دریافت درس
خطر و مخاطره مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 4,800 تومان ورود و دریافت درس
علل مرگ و میر کارگران پایه امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 4,400 تومان ورود و دریافت درس
مهندسی انسانی پایه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,300 تومان ورود و دریافت درس
حریق پایه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,300 تومان ورود و دریافت درس
1. سرمایه های سازمان و محیط کار
قیمت : رایگان
مشاهده
2. بهداشت
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 2,200 تومان
ورود و دریافت درس
3. سلامتی
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,300 تومان
ورود و دریافت درس
4. فاکتورهای موثر بر سلامتی
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 1 دقیقه
قیمت : 1,100 تومان
ورود و دریافت درس
5. مولفه های زندگی و کار سالم
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 1 دقیقه
قیمت : 1,100 تومان
ورود و دریافت درس
6. بیماری
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 4,400 تومان
ورود و دریافت درس
7. کنترل پزشکی
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 2,200 تومان
ورود و دریافت درس
8. متولیان امور ایمنی و بهداشتی
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 1 دقیقه
قیمت : 1,200 تومان
ورود و دریافت درس
9. محیط زیست
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 1 دقیقه
قیمت : 1,200 تومان
ورود و دریافت درس
10. خطر و مخاطره
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 4,800 تومان
ورود و دریافت درس
11. علل مرگ و میر کارگران
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 4,400 تومان
ورود و دریافت درس
12. مهندسی انسانی
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,300 تومان
ورود و دریافت درس
13. حریق
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,300 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...